Nhà phố Lakeview City quận 2

MẪU NHÀ PHỐ A (5 X20)

1 phòng khách · 4 phòng ngủ · 1 phòng ăn và bếp
· 5 WC · 1 phòng đa năng · 1 sân phơi

 • Diện tích khu đất 100.00 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng 261.94 m2
 • Tổng diện tích ban công, sân thượng 26.07 m2
 • Tổng diện tích sân vườn 34.51 m2
mặt bằng nhà phố a khu đô thị lakeview city quận 2

Nhà phố Lakeview City quận 2

MẪU NHÀ PHỐ B (5x20)

1 phòng khách · 4 phòng ngủ · 1 phòng ăn và bếp
· 5 WC · 1 phòng đa năng · 1 sân phơi

 • Diện tích khu đất 160.00 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng 247.39 m2
 • Tổng diện tích ban công, sân thượng 30.72 m2
 • Tổng diện tích sân vườn 35.20 m2
mặt bằng nhà phố b lakeview city quận 2

Nhà phố Lakeview City quận 2

MẪU NHÀ PHỐ C (5 X20)

1 phòng khách · 4 phòng ngủ · 1 phòng ăn và bếp
· 5 WC · 1 phòng đa năng · 1 sân phơi

 • Diện tích khu đất 100.00 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng 247.39 m2
 • Tổng diện tích ban công, sân thượng 30.72 m2
 • Tổng diện tích sân vườn 35.20 m2
mẫu mặt bằng nhà phố c lakeview city quận 2

Nhà phố Lakeview City quận 2

MẪU NHÀ PHỐ D (5 X20)

1 phòng khách · 4 phòng ngủ · 1 phòng ăn và bếp
· 5 WC · 1 phòng đa năng · 1 sân phơi

 • Diện tích khu đất 100.00 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng 247.39 m2
 • Tổng diện tích ban công, sân thượng 30.72 m2
 • Tổng diện tích sân vườn 35.20 m2
mặt bằng nhà phố khu đô thị lakeview city quận 2